Pouťový program v Myslívě začínal již v pátek 13.8.2021

Jako již tradičně před myslívskou poutí se v prostorách obecního úřadu konala vernisáž

Na letošní výstavě měli návštěvníci možnost shlédnout obrazy a práci dětí z Nepomucké školy, zobrazující Svatojánské mosty.
Vystavované obrazy jsou dílem Jana Truchlého, Petra Tomana , malířů Ateliéru K a Simony Beníškové. Příjemnou atmosféru dotvářel hudební doprovod skupiny Canto nepomucenum. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konal koncert sopranistky Michaely Katrákové a kytaristky Soni Vimrové. Posluchačům se koncert velmi líbil, domů si odnášeli nevšední zážitky a všichni se velmi těší na příští vystoupení této operní pěvkyně a jejího doprovodu. V sobotu před fotbalovým zápasem byli slavnostně uvedeni do Síně slávy zakládající členové spolu s fotbalisty nově vzniklého mužstva Sokola Myslív, který byl založen v roce 1973. Karel Klečka, Jan Ševčík, Jaroslav Říha (funkcionáři) Bláha Josef, Moravec František, Hora Josef, Marek Zdeněk, Dajč Miroslav (hráči) Po slavnostním aktu následoval přátelský zápas Myslív : Nalžovské Hory, který skončil s výsledkem 2 : 1 pro soupeře. Večer pokračoval příjemným posezením s hudbou, kde k poslechu zahrála kapela  Metalíza a Turbo revival.
Nedělní pouťový den začal mší svatou v místním kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie, celebrovanou farářem panem Václavem Salákem. Tento rok se oslava pouti vyjímečně shoduje se dnem zasvěcení tohoto kostela. Občerstvení , stánky a pouťové atrakce nalezli poutníci na farské zahradě a v hostinci U Muklů sváteční oběd. Počasí bylo příjemné a pořadatelé byli spokojeni, že se pouť vydařila.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová