Požár lesního porostu 15. 4. 2018

V neděli 15. dubna se opět rozezněla siréna, svolávající členy naší zásahové jednotky.

Jednalo se o požár lesního porostu (hrabanky) v Pačejově u nádraží. K zásahu byla opět použita Tatra 815 CAS 32 s osádkou Jaroslav Ticháček, Miroslav Dajč, Josef Hora a Jaroslav Berka. Jednotka prováděla zásah jedním proudem C do vzdálenosti (cca 120) metrů lesního porostu.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová