Požár ve Vrčeni 2017

Naše jednotka dodávala vodu na soutěži v obci Sedliště (Plzeň- jih) a odtud vyjela k zásahu do obce Vrčeň, kde hořel travní porost.

S Tatrou 815 CAS 32 jeli Tomáš Pícka a Jaroslav Berka.