Protest proti rozhodnutí Vlády a Parlamentu 17.11.2023

Na státní svátek Den boje za svobodu a demokracii proběhla na Horažďovicku protestní blokáda silnice II. třídy

Protestující upozorňovali na diskriminační rozhodování Vlády a řady politiků v problematice ukládání vysoce radioaktivního odpadu.
Dotčené obce nemají žádná zákonná práva.
V lednu předložil ministr J. Síkela návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.
Ve středu byl Síkelův návrh schválen poslanci v Parlamentu.
V zákonu však chybí zapracování připomínek obcí o větším posílení práv samospráv, dobrovolnost a komplexnost celého procesu.