První dubnovou sobotu se konal již tradiční Stehlíkův pochod

Všichni nadšenci pěší turistiky, se v dopoledních hodinách první dubnové soboty, sešli před obecním úřadem v Myslívě.

Spolu s dětmi a pejsky se zde shromáždili účastníci všech věkových kategorií , kteří po zaregistrování obdrželi malou svačinku a mapu trasy. Starostka obce paní Marie Pícková všechny natěšené turisty přivítala a představila milého hosta, paní Blanku Stehlíkovou, která přijela v doprovodu svojí dcery. Provázeni čerstvým vánkem a probouzející se jarní přírodou, vyšli turisté směrem k Novému Dvoru, dále kolem Vráže k Černému mlýnu u Nekvasov, přes Kovčín až do Milčic. Zde bylo pro vyčerpané účastníky pochodu připraveno pohoštění.
Domů se všichni vraceli unaveni, ale šťastni, neboť procházka přírodou očišťuje tělo i duši. K dobré pohodě přispělo příhodné počasí a skvělá pospolitost všech zúčastněných.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová