Rada kraje Vysočina doporučuje nesouhlas s úložištěm

Už i hejtman Běhounek a s ním jeho rada změnili názor a zastupitelstvu kraje doporučují přijmout usnesení, kterým kraj nesouhlasí s umístěním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na území Kraje Vysočina.