Slavnostní večer s vyhodnocením soutěže v kalendáři pro rok 2015 „Paměť krajiny“

Slavnostní večer se konal v pátek 13.listopadu v hostinci U Muklů.

Za správné vyluštění tajenky v kalendáři  byli soutěžící odměněni vtipnými dárky a tím zároveň inspirováni k dalšímu poznávání našeho zajímavého kraje.Jako první vyluštila tajenku Daniela Moravcová z Myslíva, druhá byla Božena Silovská z Myslíva a třetí  Jaroslav Havlík z Milčic. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali pana Richarda Bohnela s manželkou a pana Františka Šestáka s manželkou. Pan Bohnel  pronesl:  “Tato soutěž v kalendáři přivádí lidi ke zdroji krásy a energie. Kalendář vznikl proto, že tvůrci chtěli, aby všichni poznali krásnou přírodu.“ Podobně se vyjádřil i pan Šesták, který řekl: „Do  Myslíva jezdím velmi rád už od dětství, je to moje srdeční záležitost. To co tady v Myslívě děláte je moc pěkné.“
O příjemnou atmosféru celého večera se postarala hudební skupina KAPPELA. V další části slavnostního večera si přítomní poslechli zajímavé povídání o vzdálené Čukotce  v podání slečny  Zuzany Karlíkové, která se zajímá o život  Jespáků třírozobých. Těchto ptáků na světě kvapem ubývá, žije jich jen 100 párů. Slečna Karlíková v doprovodu několika přátel projela tento ostrov,  zcela odlišný od našich  podmínek.  Pobyt  v této krajině   skupinu badatelů obohatil  o nové, dobrodružné   zážitky,  ke kterým  patřila  i  návštěva  strážce majáku. Ten  se s jinými lidmi ještě nesetkal a byl z přítomností  mladých lidí doslova zaskočen.  Našli také  kostru velryby a mnoho jiných  zajímavostí.
Na konec  skupina KAPPELA zazpívala a zahrála několik písní a hosté odcházeli domů příjemně naladěni, těší se na nové hledání a poznávání kraje.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová