Smutná zpráva 2.1.2022

Na začátku tohoto roku nás opustil dlouholetý člen sboru pan Václav Hulec, který zastával funkci jednatele více než 34 let.

Byl členem Výkonného Výboru OSH okresu Klatovy a členem Ústředního výboru svazu hasičů Čech, Moravy a Slezka.
Čest jeho památce