Soubor Johánek zahrál v Myslívě divadlo 2.6.2023

U příležitosti vyjímečného svátku Noci kostelů se na prostranství před kostelem Nanebevstoupení Panny Marie v Myslívě konalo divadelní představení , kterého se zhostil dětský soubor Johánek ze základní školy v Nepomuku.

Představení bylo tvořeno třemi pověstmi, propojující krutý osud neviňátek, platících za hříchy rodičů. V těchto inscenacích sehrály svojí roli také myslívské historické loutky. Přes to, že studený větřík částečně znepříjemňoval tento sváteční večer, předvedli mladí herci téměř profesionální výkony, které vděční diváci odměnili potleskem. Poděkování patří hlavně učitelce Janě Vopalecké, pod jejíchž vedením tento projekt vznikl.
Otevřený kostel poskytoval možnost k prohlídce a osobní modlitbě.
Program dále pokračoval na farské zahradě, kde bylo pro malé i velké připraveno posezení, hry a opékání vuřtů.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová