Společenský ples v Myslívě se vydařil - 26.1.2019

Třetí lednový víkend pořádala kulturní komise při obecním úřadu v Myslívě společenský ples.

Starostka obce paní Marie Pícková přítomné přivítala a po té vystoupili žáci strakonického tanečního kroužku Čtyřlístek. Tanečníci všech věkových kategorií předvedli perfektní sestavy různých druhů tanců, které nacvičili pod vedením manželů Motlových. Předtančení se obecenstvu velmi líbilo a mladé tanečníky odměnilo bouřlivým potleskem. K příjemně naladěné atmosféře přispěla hudební skupina ZENIT, nechyběla ani bohatá tombola nebo zabijačkové pochoutky.
Všichni účastníci tohoto plesu i pořadatelé, byli velmi spokojeni, že se akce vydařila.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová