Stavění májky v Myslívě 2024

Stavění májky je tradice vítání jara, je to začátek měsíce lásky.

Poslední dubnový den se na farské zahradě sešli návštěvníci místní i z blízkého okolí, aby se zúčastnili akce stavění máje.
Zelený vršek stromu symbolizuje život. Jeho zdobení se ujaly místní ženy spolu s dětmi, které si s barevnými pentlemi pěkně vyhrály. Ke vztyčení májky bylo zapotřebí nejen silných a šikovných rukou, ale také mechaniky. Nakonec se vše podařilo a májka byla řádně ukotvena. Slunečné počasí nasvědčovalo tomu, že zima už definitivně skončila, proto bylo třeba se s ní rozloučit. V podobě figuríny byla spálena na hranici dříví a tímto předkřesťanským způsobem symbolicky ukončena.
Opékání vuřtů a popovídání s přáteli přispělo k dobré pohodě všech přítomných, kteří si posezení na farské zahradě užili.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová