Stavění májky v Myslívě má svojí tradici - 2019

V předvečer prvního května se ve většině obcí staví májka, symbolizující nejkrásnější měsíc v roce.

Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu, bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června byla slavena svatba. Tolik z historických pramenů.
V Myslívě se májka stavěla na prostranství farní zahrady. Po důkladné mravenčí přípravě a úpravě celého stromu, následovalo opentlení věníku a věnce , kterého se ujaly hlavně ženy. Děti si užívaly hraní s pentličkami a navázání co nejdelší ozdoby. Poté muži vyzdvihli a ukotvili májku. Při sehrané spolupráci a zkušenosti se jim dílo podařilo.
Přijatelné počasí přispělo k radosti a příjemné pospolitosti všech přítomných.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová