Stehlíkova stezka 2014

Druhou dubnovou sobotu se na návsi v Myslívě sešlo asi 90 občanů z Myslíva i okolí, aby se zúčastnili slavnostního otevření Stehlíkovy naučné stezky.

Začátek se konal v 10 hodin u infotabule - Myslív-1. Zde bylo možné si vzít na cestu  propagační materiály a podepsat se do kroniky.
Úvodní slovo pronesla  starostka obce paní Marie Pícková a po té se ujala slova  paní   Blanka Stehlíková, dcera Ladislava Stehlíka , která zároveň přestřihla slavností pásku k otevření cyklostezky.
Přesto že foukal silný, studený vítr, vydalo se asi 90 spřízněných turistů po naučné stezce, která vedla z Myslíva do Polánky, Pohoří, Štipoklasy, U lomu,  do Nehodíva a zpátky do Myslíva.  V každé této obci je umístěna infotabule, poskytující informace o místní  lokalitě. 
Celá stezka je vytvořena na památku Ladislava Stehlíka, který si tento kraj velmi oblíbil a důvěrně jej znal. Jako  učitel, malíř a básník působil v Myslívě v  létech 1930-1945.  Jeho bývalí žáci na něj dodnes  s láskou a úctou   vzpomínají.
Tato stezka dlouhá 12 kilometrů vede turisty k poznávání krásy okolní přírody.
Zakončení celé akce proběhlo na nejvyšším bodě v tomto okolí na  Štírce,  kde bylo možné zakoupit občerstvení, které zajistil pan Jíša z Nehodíva.

Unavení, ale šťastní turisté se cestou obohatili o nové zážitky a načerpali nové poznatky.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová