Stehlíkovou stezkou se vydalo několik odvážných turistů 2.4.2022

Sobotní počasí vycházkám příliš nepřálo, spolu s větrem hustě sněžilo a bylo celkově nevlídno.

Příznivci turismu a obdivovatelé přírody se sešli v prostorách obecního úřadu, kde bylo naopak velmi příjemně a útulno. V milé společnosti čas rychle ubíhal. Paní Blanka Stehlíková ve svém vyprávění vzpomněla na dobu svého mládí a na čas, který v Myslívě prožil její tatínek Ladislav Stehlík. Poděkovala za milé přijetí a za udržování míst spojených s touto vzpomínkou.
S Františkem a Marií Šestákovými přijel do Myslíva také bývalý velvyslanec České republiky pan Jan Kára, manželé Petlanovy a Klozarovy . Všichni se potom vydali na trasu směrem k vyhlídce Ladislava Stehlíka.
Poté se účastníci této akce sešli v hostinci U Muklů, kde bylo pro ně připraveno pohoštění. Domů si odnášeli příjemné prožitky ze společného setkání.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová