Svatý Jan byl nám dán - 18.5.2021

Městečko Nepomuk žije letošní rok oslavami sv. Jana, který se zde narodil a od jehož blahořečení uplynulo 300 let.

U této příležitosti se v kostele zasvěceném jeho jménu konaly mše a církevní programy. Třetí květnový týden se v tomto kostele uskutečnila Modlitba za vlast. Slavnostní mši celebroval biskup Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti všech moravských biskupů a představitelů obcí regionu. Představitelé obcí obdrželi od biskupa pamětní stuhu k uvázání na obecní prapor.
Tento církevní program doprovázel pěvecký sbor Canto nepomucenum, pod vedením sbormistryně Jany Vopalecké, na varhany hrál Petr Vopalecký, zpíval Dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová