Tři králové přišli do Myslíva, Milčic i do Loužné - leden 2022

V těchto dnech se konala v Myslívě a v přilehlých obcích v Milčicích a Loužné Tříkrálová sbírka.

Za doprovodu dospělé osoby přijímali malí koledníčci do zapečetěné schránky dary, věnované od místních občanů. Charita Horažďovice, která sbírku organizuje, děkuje všem, kteří od srdce přispěli na tuto akci. Sbírka bude rozdělena na pomoc potřebným.

Autor článku: Marie Dajčová