Tříkrálová sbírka 7. 1. 2018

První lednový víkend r. 2018 proběhla ve všech částech naší myslívské farnosti Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným.

V obci Myslív, Milčice, Loužná, Nehodív a Polánka přispěli farníci celkovou částkou 16 tisíc korun.
Společně s ostatními nepomuckými farnostmi se sešel obnos přesahující částku 63 tisíc kč. Poděkování patří nejen patnácti dětem a jejich doprovodu, které se zhostili tohoto nelehkého úkolu, ale všem dárcům, kteří s otevřeným srdcem přispěli na dobrou věc.
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk, která akci pořádala, děkuje touto formou všem lidem dobré vůle.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová