Tříkrálová sbírka - leden 2016

Ve dnech 8 - 10.ledna 2016 probíhala v našich obcích Tříkrálová sbírka.

Tohoto úkolu se ujaly děti z obce Milčice, Loužná a Myslív, které prošly obce Nehodív, Polánka, Loužná, Milčice a Myslív.
V Myslívě se sbírka konala letos již podruhé a setkala se s velmi dobrým ohlasem. Koledníci v kostýmech tří králů nám připomněli radostné vánoční poselství a lidé měli možnost pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Skutečnost, že vstřícní lidé stále převažují, svědčí vybraná částka 16 281 kč.
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk, která tuto akci pořádala, děkuje za projevenou štědrost.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová