V hostinci U Muklů si hosté zazpívali - 9.11.2019

Druhou listopadovou sobotu navštívil spolu se dvěma hosty, naší obec Myslív, pan ing. Josef Kalbáč, senátor a poradce prezidenta republiky.

Pan Kalbáč je vášnivým sběratelem starých pošumavských písní a svoje poznatky soustředil do několika zpěvníků. Návštěvníci v hostinci U Muklů si poslechli poutavé povídání o těchto písničkách, ale i o životních osudech jejich autorů. Na chvíli se oprostili od všedních starostí a nechali se unést příjemnou atmosférou, ve které si s doprovodem harmonikáře, pilota a letce pana Františka Přibila a trumpetisty pana ing. Libora Čecha, společně zazpívali. Starostka obce paní Marie Pícková hostům poděkovala a krátce se zmínila o vrchním strážmistru Karlu Knězovi, rodáku z Nehodíva, veteránu první světové války a členu protinacistického odboje za okupace, kterému byla 28.října 2019 udělena in memoriam medaile za hrdinství. Program pokračoval krátkým vědomostním kvízem, a po té následovalo „pokřtění „ nového kalendáře na rok 2020, který obsahuje školní fotografie z let 1884 -1999. Kalendář je možné zakoupit na OÚ v Myslívě. Závěrem bylo všem přítomným podáno pohoštění. Sobotní večer si všichni přítomní hezky užili a již dnes se těší na další pokračování.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová