V Myslívě přivítali nové občánky 8.10.2022

Obřadní síň myslívského obecního úřadu se zcela zaplnila rodiči se svými ratolestmi

V doprovodu prarodičů a příbuzných očekávali přivítání nově narozených dětí mezi občany Myslíva. Pod vedením učitelky Jany Vopalecké zazpívaly žákyně nepomucké školy několik dětských písní. Starostka obce Marie Pícková všechny přítomné přivítala a spolu s matrikářkou obce Miroslavou Fleisigovou předaly novým občánkům věcné dárky. Rodiče svojí přítomnost potvrdili podpisem do pamětní knihy a nakonec se v tento krásný a významný den všichni společně vyfotili.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová