V Myslívě přivítali nové občánky – říjen 2018

Obřadní síň v Myslívě se první říjnovou sobotu zcela zaplnila rodiči s dětmi, doprovázené prarodiči, aby se zúčastnili slavnostního přivítání nových občánků.

Po úvodním slovu starostky obce paní Marie Píckové, vystoupily děti základní školy Nepomuk pod vedením učitelky paní Jany Vopalecké. Po té se rodiče zapsali do pamětní knihy a pro své potomky obdrželi dárek a pamětní list. Na závěr se každá rodinka vyfotila u kolébky.
Přivítáni byli: Rozárka Dajčová, Jan Marek, Eva Šarkoziová, Jolanka Sládková, Zora Toušová, Kristýnka Pícková, Mikuláš Kučera, Julie Strolená a Anna Vachová.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová