V Myslívě se konal již devátý koncert ke cti svaté Cecílie 23.11.2019

Diváky zcela zaplněný myslívský kostel byl svědkem krásného koncertu, pořádaného ke cti svaté Cecílie.

Vystoupil oblíbený hudební soubor Canto Nepomucenum, Martin Vydra a pod vedením paní uč. Jany Vopalecké zazpíval dětský nepomucký soubor Svatojánci . Po koncertu následovalo rozsvícení vánočního stromu, které provázelo zpívání koled. Pro všechny zúčastněné byly připraveny teplé nápoje. Finanční příspěvky od diváků budou použity na opravu místních varhan.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová