V Myslívě se konal koncert ke cti svaté Cecilie 26.11.2022

V sobotu 26. listopadu se v myslívském kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil 13. ročník koncertu ke cti svaté Cecilie.

Koncert již tradičně zahájil pěvecký sbor Canto nepomucenum, tentokrát blokem lidových písní. Poté vystoupil dětský lidový soubor Pšeničky, který pracuje při ZUŠ Nepomuk, s pásmem tvořeným lidovými písněmi z našeho regionu. V druhé části programu zazněly nejprve adventní písně v provedení sboru Canto nepomucenum a na ně navázalo pásmo koled v podání skvělých dětských muzikantů a zpěváků z Pšeniček. Děti a jejich učitelé svou jedinečnou interpretací okouzlili všechny přítomné. Nechyběly lidové kroje, tradiční nástroje včetně dud, vozembouchu a tanečku. Koncert vyvrcholil společným zpěvem koled na návsi a rozsvícením vánočního stromu.
Zcela zaplněnou návsí dětmi i dospělými se nesla atmosféra nacházejících vánočních svátků.

Autor článku: Mgr. Jana Vopalecká
Autor fotografií: Marie Dajčová