V Myslívě se konala hasičská okrsková soutěž 11.5.2024

Druhou květnovou sobotu se na hřišti v Myslívě konala soutěž, ve které si hasiči prověřovali svoje zdatnosti a dovednosti.

V kategorii ženy - získalo první místo družstvo Štipoklasy

V kategorii muži – získalo první místo družstvo Kovčín
druhé místo družstvo Milčice
třetí místo družstvo Myslív
čtvrté místo družstvo Štipoklasy

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová