V Myslívě se konala již třetím rokem tříkrálová sbírka - 2017

Role koledníků v kostýmech Tří králů, se ujaly děti, které za mrazivého počasí prošly dům od domu a zazpívali koledu: „My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám“.

Připomněly nám radostné poselství vánočního času, ve kterém mají lidé k sobě blíž. V obci Myslív koledovali sourozenci Vejvančických, v Milčicích sourozenci Havlíkovi, V Nehodívě Štěrbovi, v Loužné Linda Pintová, se sourozenci Vejvančických a Diego Di Chio.
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk, která tuto akci pořádala, děkuje všem vstřícným dárcům za projevenou štědrost. Finanční pomoc bude poskytnuta lidem v nouzi.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová