V Myslívě se konala oslava 75 let osvobození

Třetí srpnový víkend hostovali na farské zahradě dobové vojenské tábory. Tábor České legie v Rusku 1918, 4th Armored Division 1945 a Česká samostatná obrněná brigáda 1945.

Diváci si se zájmem prohlíželi vojenské ležení a nechali se vtáhnout do té dobové atmosféry, kterou pravděpodobně prožívali naši otcové i dědové. Zde, v prostranství zahrady, bylo vše dokonale připraveno tak, aby na návštěvníka doslova dýchla atmosféra těch válečných dob. Vojáci s ochotou a vstřícností podávali informace i případná vysvětlení. Nejsilnějším dojmem pro všechny přítomné byly střelecké ukázky pěchotního a dělostřeleckého výcviku českého vojska v období 1914 a československého 1945.
V odpoledních hodinách byla na budově obecního úřadu odhalena deska na památku vojáků obrněné brigády. Následně se návštěvníci odebrali k budově budoucího muzea , aby poklepáním na základní kámen byla zahájena úprava tohoto objektu. Slavnostního aktu se ujal známý rodák z Myslíva František Šesták. Velmi zajímavá byla přednáška pana Jiřího Plachého o České samostatné brigádě v západních Čechách, spojená s promítáním filmů. Druhý den pokračovala střelecká ukázka, v pozdních odpoledních hodinách přednáška s panem Ladislavem Severinem a na závěr veselice s promítáním dobových filmů.
Od válečných tragédií, které změnily život mnoha rodinám, nás dělí 75 let. Nikdo z nás si nepřeje, aby se něco takového opakovalo, proto si vážíme nadšenců, kteří se problematice válečných let věnují a jsou ochotni nám alespoň částečně přiblížit jistá období. Poděkování patří Československé obci legionářské ve spolupráci s VHÚ, ale také obecnímu úřadu v Myslívě.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová