V Myslívě se rozezněl kostel - prosinec 2016

První den po svátku sv. Štěpána se myslívský kostel Nanebevzetí Panny Marie rozezněl tóny žesťových nástrojů a vánočních písní.

O velké oblibě těchto vánočních koncertů svědčí hojná účast návštěvníků, kteří se nechali unést povznášející hudbou a zpěvem.
V Žesťovém kvintetu z umělecké školy v Plzni se představili: Jan Pazderník ve hře na tubu, Martin Matas a Alžběta Straková – trubky, František Kubaň a Marek Duda – pozouny. Sváteční nálada byla umocněna vystoupením pěveckého sboru Canto nepomucenum, doprovázeným Petrem Vopaleckým.
Diváci odcházeli obohacení o příjemné zážitky, umocněné nevšedním prostředím. Všichni se těší na další koncert.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová