V Myslívě u hřiště se sázely třešně 17.11.2018

Během sobotního dopoledne 17. listopadu byly u hřiště v Myslívě zasázeny třešně

Stejně jako na farské zahradě, tak i zde si každá rodina zasadila svůj strom, který dostal cedulku se jménem a datem zasazení. Vztah ke stromům je jako vztah ke kraji a lidem, kde žijeme. Stromy jsou živé bytosti, úžasné a nádherné, které stále nedokážeme důstojně ocenit. Bez nich by byl život nejen smutný a omezený, ale celý ekosystém by se zhroutil. Možná budeme překvapeni, kolik problémů vyřešíme, budeme- li více milovat stromy.
Přejme si, ať jejich svědectví vypovídá o našem souznění s nimi.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová