Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Myslív 6.1.2024

Dne 6. ledna 2024 se v hostinci U Muklů konala valná hromada členů dobrovolných hasičů Myslív.

Sešlo se dvacet pět členů a jedenáct hostů.
Hlavním programem setkání bylo hodnocení roku 2023 a plán akcí na rok 2024. Protože se někteří členové nezúčastnili oslavy 130 let výročí sboru, která se konala v roce 2022, byly jim dodatečně uděleny stužky za věrnost. Jsou to členové: pan Zdeněk Moravec, paní Jaroslava Moravcová, pan Jiří Lád st.
Posledním bodem tohoto setkání bylo schválení činnosti na rok 2024 a na závěr podáno pohoštění.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová