Valná hromada SDH Myslív 5.1.2019

Nový rok 2019 začal pro místní hasičský sbor valnou hromadou, která se konala dne 5.ledna 2019.

Hasiči zhodnotili uplynulý rok 2018 a naplánovali akce na rok stávající. U příležitosti stého výročí naší Československé republiky, byli někteří členové našeho sboru oceněni medailí. Hasičský sbor také přivítal dva nové mladé členy, Marka Švarcze a Miroslava Vejvančického. Schůze se zúčastnilo 25 členů a 7 hostů, zástupců okolních hasičských sborů. Mezi hosty jsme také přivítali velitele hasičské stanice Horažďovice, nadporučíka Petra Papouška.
Na závěr valné hromady bylo všem přítomným podáno pohoštění.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová