Vítání občánků v Myslívě 2016

Pozvání na vítání malých občánků přijalo čtrnáct rodičů se svými ratolestmi.

Ve zcela zaplněné obřadní síni na obecním úřadě přivítala  všechny přítomné starostka obce paní Marie Pícková. Rodiče devíti chlapců a šesti děvčátek,  potvrdili svojí přítomnost podpisem do pamětní knihy a obdrželi věcný dárek s pamětním listem.
Akce se zúčastnil také starosta obce Kovčín pan Ivan Tesař.
Atmosféru zpříjemnilo vystoupení Lindy Pintové, Heleny a Natálie Vejvančických, které pod vedením paní učitelky Jany Vopalecké a za hudebního doprovodu Kateřiny Vopalecké, zazpívaly ukolébavky a  přednesly básničky.


Autor fotografií: Marie Dajčová