Výlet na Sicílii 2014

V úterý 19. března, na svátek sv. Josefa se v Myslívě v hostinci U Muklů sešlo asi 30 příznivců vyprávění o cestování na kole, které podniká pan František Šesták z Blatné.

Pan František nejdříve v krátkosti shrnul  poznatky z předchozích vyprávění (Na kole napříč Amerikou, z Čech až na konec světa, Na kole do Evropského parlamentu) a po té vylíčil nové poznání z cesty po Itálii a Sicílii.  Ostrov  Sicílie s dosud činnými sopkami a nevšední přírodou poskytovala Františkovi zajímavé poznání o této zemi. Protože kolo je pana Františka Šestáka velkou láskou, nenechal si ujít příležitost vyjet na sopku Etnu na kole. V horkém podnebí, kdy teplota vzduchu přesahovala 30 stupňů, byl tento výjezd  opravdu náročný. Vzrušujícím  zážitkem byla  také procházka okolo kráteru sopky, která dává neustále na vědomí, že ještě nevyhasla.

Na závěr vyprávění pan František pronesl, že u nás v Čechách je to přece jen nejkrásnější, příroda, lesy, ptáčkové, stromy, je to náš domov.  Myslívský kostelíček, který je vidět ze všech stran  je krásnou dominantou tohoto kraje. S tímto procítěným projevem všichni přítomní souhlasili a byli rádi, že je pan František se svojí ženou Marií opět navštívil a podělil se s nimi o zážitky z cest.