Výlov Myslívského rybníka se konal na konci měsíce října 2019

Myslívský rybník z roku 1603 má půvabnou polohu mezi lesy, poli a loukami v údolí Myslívského potoka, který je jeho hlavním zdrojem, druhým zdrojem je Štipoklaský potok

Na jeho místě stávala obec Mlžice, která získala jméno od častých mlh. Po vybudování rybníka byla přesunuta asi o kilometr a my ji známe jako Milčice. Tvar rybníka se podobá trojitě prohnutému blesku, jak se o něm vyjádřil spisovatel Ladislav Stehlík, který v letech 1930-1945 učil na myslívské škole. Letošní výlov Myslívského rybníka začal ve středu 30. října. Tuto výjimečnou a zajímavou událost přišlo zhlédnout velké množství příznivců rybolovu, kterým přálo celkem příjemné počasí. Hráz rybníka, dosahující délky tří set dvaceti osmi metrů, byla zcela zaplněna zvídavými diváky z celého okolí , kteří uznale sledovali profesionální výkony rybářů, sklízející plody své práce. Druhý den za mrazivého a již nevlídného počasí byl výlov rybníka dokončen.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová