Výroční valná hromada SDH Myslív 11.1.2020

Začátkem nového roku se schází členové Sboru dobrovolných hasičů v Myslívě, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali akce na rok stávající.

V hostinci U Muklů se sešlo 33 členů a 7 hostů. Mezi hosty jsme přivítali velitele požární stanice v Horažďovicích pana nadporučíka Petra Papouška, starostku obce Myslív paní Marii Píckovou a zástupce SDH Kovčín, Štipoklasy, Milčic a Polánky. V současné době je ve sboru 53 členů, z toho 18 žen a 35 mužů.
Na závěr bylo všem přítomným podáno pohoštění.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová