Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v Myslívě

Při Tříkrálové sbírce v Myslívě se podařilo vybrat 11. 377,- Kč, sbírku podpořili občané z Myslíva, Milčic a Loužné celkovou částkou 11.377,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na pomoc sociálně slabým rodinám v okolí, část sbírky bude poukázána Nadaci pro léčbu kostní dřeně a část na LDN Horažďovice.  Charita Nepomuk srdečně děkuje všem dárcům za jejich štědrost.

Autor článku: Marie Pícková