Výstava Má vlast 2016

V parku na knížecí a královské akropoli, u budovy starého purkrabství na Vyšehradě v Praze, byl 21. května zahájen letos již osmý ročník národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“.

Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor „Randál“a po úvodním slovu ředitelky Asociace Entente Florale paní Drahomíry Kolmanové zazněly slavnostní fanfáry v podání studentů pražské hudební konzervatoře Jana Deyla.
Následovalo vyhlášení vítězů divácké soutěže Má vlast v srdci Evropy. Starostka obce Myslív paní Marie Pícková převzala diplom za první místo z loňského ročníku, kde byla prezentována oprava návsi v obci Loužná.
Letošní výstavy se zúčastnilo dvanáct krajů naší republiky, jejichž hejtmani společně se zástupci oceněných obcí přebírali ceny za jednotlivá umístění. Tradice v předávání kamenných srdcí se opět ujal odborník nejpovolanější, prof. Jan Pirk, který srdce předal zástupcům Zlínského kraje a zároveň poradil, jak o ně pečovat.
V příjemném, slunečném odpoledni si diváci s chutí poslechli svěží cimbálovou muziku Kunovjanku. Všichni byli poté mile překvapeni jedinečným a nevšedním zážitkem, kterým byla návštěva císaře Karla IV., přijíždějícího na koni se svojí chotí Alžbětou Pomořanskou a matkou Eliškou. Eliška Přemyslovna (v podání Adély Gondíkové) pokřtila katalog „Má vlast“ všech vystavených proměn.  
V přednášce o Poctě stromům promluvil Mgr.Václav Větvička. Za přítomnosti pana Větvičky a dalších hostů byla letos vysazena hrušeň z Dobrotic u Kroměříže.
Přítomní diváci měli možnost zúčastnit se komentované prohlídky mystického Vyšehradu, ohodnotit vystavené proměny, ochutnat regionální potraviny nabízené ve stáncích a užít si vystoupení hudební skupiny Spirituál Kvintet.
Výstava byla zakončena koncertem souboru Zvonky dobré zprávy v bazilice sv. Petra a Pavla.
Celý tento sobotní program moderovala Jana Kubitová spolu s bývalou hlasatelkou Marií Tomsovou.
Návštěvníci odcházeli domů plni krásných a nevšedních dojmů, všichni se těší na příští výstavu, konanou opět  na bájemi a pověstmi opředeném Vyšehradě.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová