Výstava Richard Böhnel - Z mého uměleckého archivu

V pátek 15. září 2017 byla v Nepomuku slavnostně zahájena výstava nesoucí název Richard Böhnel - Z mého uměleckého archivu.

K uctění památky tohoto jedinečného výtvarníka, novináře a úžasného člověka, který nás před rokem opustil, byla při vernisáži slavnostně odhalena jeho bronzová busta z dílny sochaře Václava Česáka. Všechny obce, které finančně podpořily vznik Böhnelovy busty, byly podarovány jedním z malířových obrazů. Také Myslív se tímto nečekaným obdarováním může pyšnit. Rodina Richarda Böhnela se rozhodla takto vyjádřit své poděkování všem, kdo se na vzniku busty podíleli.
Během vernisáže zaznělo několik osobních vzpomínek i mnohá ocenění umělcovy práce v různých oblastech kulturního a společenského života. Richard Böhnel se s manželkou přestěhoval na penzi z Prahy do Milče a od té doby svým jemným působením kultivoval celý kraj. Například organizoval výstavy, besedy a koncerty, psal do Nepomuckých novin a zasloužil se o opravu milečských varhan. Také občané Myslíva, Milčic, Loužné a Nového Dvora mu vděčí za mnohé. Mimo jiné za tradici pouťových výstav v obřadní síni nebo za různé výtvarné práce pro obec.
Rádi bychom ještě i touto cestou poděkovali rodině Böhnelových, zejména manželce Miroslavě, která neuvěřitelných 66 let stála svému muži po boku v dobrém i zlém, ve všem ho podporovala a pomáhala mu. Pozoruhodná výstava v nepomucké galerii potrvá do 29. října. Návštěvníci se kromě poetických pastelů zachycujících toulky krajinou i vlastní hlavou seznámí i s další umělcovou tvorbou - jde o návrhy obecních či spolkových znaků a praporů, ilustrace do časopisů a knih nebo třeba obrázky s překvapivou anekdotickou pointou.

Autor článku: Jana Vopalecká
Autor fotografií: Petr Vopalecký, richard-bohnel.cz, noviny