Západní Čechy oslavily výročí osvobození - květen 2023

Osvobození západních Čech americkou armádou si připomněli také občané Myslíva.

S dobovou historickou technikou přijela do naší obce vojenská skupina Prácheň. Po zaznění americké a české hymny se její členové ujali pietního aktu, umístění věnce na obecním úřadě a položení květin u pomníku padlých hrdinů. Vojenská historická vozidla si se zájmem prohlédli děti, ale i někteří pamětníci osvobození.
Po malém občerstvení pokračovali členové vojenské skupiny Prácheň ve své cestě. Vřelé díky patří všem , kteří obětovali svůj život za naši svobodu.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová