Zastupitelstvo 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Myslív ve volebním období 2010 - 2014.

Jméno Funkce Telefon E-mail
Marie Pícková starostka 724 181 040 starosta@mysliv.jz.cz
Pavel Ticháček  místostarosta 723 268 060 mkmilcice@seznam.cz
Dana Bečvářová   721 056 741  
Ing. František Moravec   602 418 132 framo35@seznam.cz
Petr Panuška   723 483 958 panuska.petr@gmail.com
Miroslav Vodička   723 202 091  
Michaela Vejvančická   603 158 072  
Mgr. Jana Vopalecká   720 292 986 jana.vopalecka@seznam.cz
Ing. Lukáš Šebesta   774 434 306 lukas@aitex.cz

Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr. Jana Vopalecká
Členové: Vlasta Karlíková, Jaroslav Pihera, Václav Hulec, Milan Kubaň

Finanční výbor:
Předseda: Dana Bečvářová
Členové: Ing. Ivana Moravcová, Jitka Vopalecká