Zdobení a stavění Máje je v Myslívě už tradicí

K lidovým zvykům a tradicím, spojených s vítáním jara, patří také stavění Máje, neboť strom byl vždycky chápán jako jeden z hlavních symbolů života.

Ozdobený   barevnými  stuhami  značí  pestrost  a  veselí.  Na  farské  zahradě  v Myslívě  byla  tato  akce  naplánovaná  na  sedmnáctou  hodinu.  Nejdříve  bylo  zapotřebí  upevnit  na  opracovaný  strom  špičku  Máje  a  ozdobený  věnec.  Potom  se  do  vázání  pentlí  na  špičku  zapojili   nejen  dospělí ,  ale  i  nejmenší  děti ,  které  tuto  činnost  vykonávaly  velmi  zodpovědně.   Ozdobenou  Máj  zdatní  muži  vyzvedli  a  ukotvili  na  připravené  místo.  

Hlídání  Máje  se  neobejde  bez  pořádného  táboráku  a  opékání  vuřtů,   které  příjemně  zakončilo  poslední   dubnový  den.

 

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová