Zelená stuha 2017 - celostátní kolo

Dne 25. září 2017 se v Praze v Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků celostátních kol soutěží Zelená stuha ČR roku 2017 a Oranžová stuha ČR roku 2017.

Zelená stuha je ocenění udělované za péči o zeleň a životní prostředí. Oranžová stuha je udělována za dobrou spolupráci obce a zemědělského subjektu. Do celostátního kola obou soutěží postoupily obce oceněné těmito stuhami v krajských kolech klání Vesnice roku 2017. Na základě úspěchu v krajském kole Plzeňského kraje postoupila také Obec Myslív. Dvě zástupkyně Obce Myslív, starostka paní Marie Pícková a zastupitelka paní Jana Vopalecká, převzaly v historických prostorách Valdštejnského paláce Čestné uznání za dlouholeté a systematické úsilí v péči o kulturní a přírodní dědictví a tradiční ráz obce. Pro zúčastněné zástupce všech obcí byl připraven slavnostní program. V úvodu patřilo slovo senátorům, pracovníkům ministerstev životního prostředí, rozvoje a zemědělství a členům hodnotitelských komisí. Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží. Kolem poledne probíhaly neformální rozhovory všech zúčastněných při společenském rautu. Program byl završen komentovanou prohlídkou Valdštejnské zahrady. Obec Myslív obdržela také poukaz k čerpání dotace z Národního programu Životního prostředí až do výše 400 000 Kč. Peníze jsou účelově vázány na péči o zeleň. Obec Myslív touto cestou děkuje všem občanům za spolupráci při péči o veřejná prostranství a za příkladnou péči o vlastní pozemky.

Pamětní list
Čestné uznání
Poukaz k čerpání dotace
Fotogalerie na portále Senátu ČR

Autor článku: Jana Vopalecká